Valmennusryhmä: vastuut ja velvoitteet

Valmennusryhmän vastuut ja velvoitteet

Valmennusryhmäläinen

  • Sitoutuu noudattamaan SSL:n lajisääntöjä, valmennusryhmän pelisääntöjä ja velvoitteita sekä käyttäytymään esimerkillisesti edustaessaan seuraa harjoituksissa leireillä sekä kilpailumatkoilla.
  • Sitoutuu edustamaan seuraa ennakkoon tärkeiksi määritellyissä henkilökohtaisissa kilpailuissa (esim. SM-kilpailut) ja viesteissä (esim. SM-kilpailut ja Jukolan/Venlojen viesti) parhaansa mukaan. Lisäksi valmennusryhmäläinen sitoutuu käyttämään seura-asua, johon on kiinnitetty yhteistyökumppanien logot kilpailun, kilpailutapahtuman sekä palkintojen jaon aikana.
  • Sitoutuu harjoittelemaan parhaansa mukaan asettamiensa tavoitteiden mukaisesti sekä dokumentoimaan harjoittelunsa.
  • Toimii vuoden 2020 aikana yhden Rannikkorastit -tapahtuman ratamestarina sekä osallistuu vähintään yhteen seuran talkootapahtumaan (esim. inventaario, Kymijokiviesti, Kotka Trail, Rannikkorogain) tai osallistuu muuten riittäväksi katsotulla tavalla seuratyöhön (esim. valmennusryhmän harjoitusten rastien vienti/haku, suunnistuskoulun toimintaan osallistuminen)

Seura

  • Sitoutuu tukemaan valmennusryhmäläistä harjoittelussa valmennusryhmäläisen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Sitoutuu järjestämään harjoituksia, leirejä ja henkilökohtaista tukea valmentautumiseen.
  • Tukemaan urheilijaa taloudellisesti kilpailu-, leiri- ja edustusmatkakulujen kattamiseksi erikseen sovittujen korvausperiaatteiden mukaisesti.

Sopimusta koskevat rikkomukset ja erimielisyydet sovitaan tapauskohtaisesti sopijaosapuolten kesken. Mikäli valmennusryhmäläinen ei täytä sopimuksessa määriteltyjä velvoitteita, on seuralla oikeus periä takaisin maksettuja korvauksia ja nostaa leirien omavastuuosuuksia.