Nuorten torstaiharjoitus 9.8.

Elokuun toinen nuorten torstaiharjoitus juostaan Kaukolassa, Heinsuon kartan pohjoisosissa. Radat on suunniteltu viikonlopun AM-kisoja silmällä pitäen reittien tarjotessa toisaalta pitkänmatkan kilpailulle tyypillistä reitinvalintaa ja toisaalta ehkä enemmän sunnuntain viestissä odotettavissa olevaa lyhyempää rastiväliä & rastinottoa. Tarjolla on kaksi normaalirataa, joista pidempi (4,3 km) soveltunee SM-kisaikäisille lyhyemmän (3,0 km) ollessa ”passeli” vaikkapa 13- ja 14-sarjalaisille. Mikäli matkat tuntuvat viikonlopun kannalta liian pitkiltä, ovat molemmat radat helposti lyhennettävissä, A-rata 3,6 ja B-rata 2,4 kilometriin. Normaaliratojen lisäksi nuoremmille on tarjolla RR- ja TR-radat.

Käytössä oleva maastoalue on suurimmilta osin kohtalaisen hyväkulkuista, vaikkakin molemmille radoille osuu pari hieman hitaampaakin kohtaa. Märästä kesästä johtuen aluskasvillisuus on välillä hieman rehevää ja siitä johtuen jotkin polut ovat hieman vaikeasti havaittavissa. Samaten kartan ikä näkyy joillakin alueille kasvillisuuskuvauksen epämääräisyytenä ja parissa kohdassa kivikkoinen maasto aiheuttaa haasteita kivien lukemiselle haittaamatta kuitenkaan suunnistussuoritusta liikaa.

Posted in Yleiset.