Venlojen ja Jukolan Viestin 1- ja 2-joukkueiden valinnat/näyttökilpailut

Viestivalintojen periaatteet:
– Suunnistajan tulee ilmoittaa halukkuutensa Venlojen ja Jukolan Viesteihin KyS:n keskustelupalstalle tai Hannu Währnille (sähköposti hannu.wahrn@kymp.net) viimeistään 12.5.2015. Valitsijaryhmä (Hannu Währn, Maria Kurhinen ja Mika Kilpinen) kokoaa viestijoukkueet viestihalukkuutensa ilmoittaneista.
– Valitsijaryhmä käyttää omaa harkintaansa ja näkemystään suunnistajien valitsemiseksi ottaen huomioon mm. viestin vaatimukset.
– Valinnasta voidaan keskustella etukäteen valitsijaryhmän ja suunnistajan kanssa.
– Valitsijaryhmälle annetaan työrauha, eikä jälkikäteen asiatonta spekulointia harrasteta.
– Viestinäytöt annetaan suunnistuskilpailuissa ja viestivalinnoissa painotetaan näyttökilpailuja.
– Jos suunnistaja on valinnan jälkeen estynyt osallistumaan viestiin (esim. loukkaantumisen takia), on siitä välittömästi ilmoitettava valitsijaryhmälle.

Näyttökilpailut:
25.4. Finnspring
2.5. KS:n kansalliset, pitkän matka kilpailu
24.5. SM-keskimatka
14.5. VeVe:n kansalliset
14.5. Prisma-rastit
6.6. AM-keskimatka ja RaKaS kansallinen
6.-7.6. Syöte-suunnistus
7.6. LuuRa:n kansalliset

Näyttökilpailuissa voi juosta omassa sarjassaan, valitsijaryhmä huomioi mm. kilometriaikoja.

Posted in Yleiset.