Viestivalinnat

Kaikkien SSL:n alaisten viestien viestivalinnoista poisluettuna veteraanisarjojen SM- ja AM-kisat vastaa viestivalintatiimi tai sen valtuuttamat henkilöt. Viestivalintatiimiin vuonna 2021 kuuluu Pauli Kainiemi, Anni Väyrynen, Mikko Kiiski, Jarno Saarela sekä Toni Soini.

Kilpailijan tulee ilmoittaa viestihalukkuus IRMAAN viimeistään kolme päivää ennen viestin ilmoittautumisajan sulkeutumista ellei toisin ole ohjeistettu (esim. Jukolaan ilmoittautumiset kerätään erillisen ilmoittautumislomakkeen avulla).